Efallai y byddwn yn newid y polisi preifatrwydd hwn o dro i dro. Os ydym yn gwneud unrhyw newidiadau sylweddol yn y frdd yr ydym yn trin eich gwybodaeth bersonol, byddwn yn gwneud hyn yn eglur ar wefan Ambiwlasn Awyr Cymru neu drwy gysylltu gyda chi yn uniongyrchol.

Sicrhewch eich bod yn darllen ac yn deall y polisi preifatrwydd hwn yn llawn o dro i dro. Mae hyn yn helpu chi sicrhau eich bod yn ymwybodol o’r modd yr ydym yn rheoli eich data.