Beth yw cwcis?

Mae cwcis yn ffeiliau testun bychain sydd yn cael eu gosod ar eich cyfrifiadur gan wefannau sydd yr ydych yn ymweld â hwy. Maent yn cael eu defnyddio yn aml er mwyn sicrhau bod gwefannau yn gweithio, yn gweithio yn well, neu i roi gwybodaeth i berchnogion y wefan. Er enghraifft, maent yn medru sicrhau bod delweddau yn ymddangos yn gywir ar eich dyfais drwy storio gwybodaeth am faint eich porwr gwe, neu drwy ddweud wrth weithredwr gwefan pa mor dda y mae gwefan yn gweithio.

Mae cwci yn cynnwys ‘dyfais adnabod’ (cyfres o lythyron a rhifau). Mae cwcis yn medru bod yn rhai ‘parhaus’ neu ‘sesiwn’. Bydd cwcis parhaus yn cael eu storio gan y porwr gwe ac yn parhau’n ddilys tan y dyddiad terfyn neu os yw’n cael ei ddileu gan y defnyddiwr cyn y dyddiad terfyn. Mae sesiwn cwci yn dod i ben ar ddiwedd y sesiwn defnyddiwr pan fydd y porwr gwe yn cael ei gau.

Nid yw cwcis fel arfer yn cynnwys unrhyw wybodaeth sydd yn adnabod y defnyddiwr, ond maent yn medru cael eu cysylltu i wybodaeth bersonol arall sydd yn cael ei storio amdanoch.

-

Sut ydym yn defnyddio eich cwcis a hawliau

Mae Ambiwlans Awyr Cymru yn defnyddio cwcis ar ei wefan. Mae’r cwcis yn cael eu defnyddio er mwn gwella profiad ein hymwelwyr ac i well ein dealltwriaeth o’r modd y mae ein gwefan yn cael ei ddefnyddio a sut y mae hysbysebion yn cael eu perfformio. Er enghraifft, efallai bod cwcis yn medru dweud wrthym, os ydych wedi ymweld â’n gwefan o’r blaen neu os mai dyma’r tro cyntaf i chi ymweld â’n gwefan. Nid yw ein cwcis yn storio unrhyw wybodaeth gyllidol neu wybodaeth sydd yn medru eich adnabod chi yn uniongyrchol (megis eich enw a’ch cyfeiriad).

Mae’r hawl gennych i ddewis p’un ai i dderbyn y cwcis. Mae modd i chi arfer eich hawliau drwy newid y gosodiadau ar eich porwr er mwyn adlewyrchu eich dewisiadau cwcis. Fodd bynnag, dylech nodi na fyddwch o bosib yn medru defnyddio ein gwefan yn llawn os ydych yn gwrthod cwcis.

Am fwy o wybodaeth am gwcis a chanllaw ar reoli eich cwcis, ewch os gwelwch yn dda i ’wefan Swyddfar Comisiynydd Gwybdoaeth (dolen allanol). https://www.google.com/policies/privacy

Enw'r Cwci

Yn cael ei ddenfyddio gan

Disgrifiad

Dyddiad Dod i Ben

__utma

Google Analytics

Storio gwybodaeth ân y nofir o ymweliadau gan ddefnyddiwr, amser yr ymweliad cyntaf, yr ymweliad blaenorol, a’r ymweliad cyfredol. Nid yw’n cynnwys unrhyw wybodaeth bersonol ac mae ond yn cael ei ddefnyddio at ddibenion dadansoddi.  

2 flynedd wedi iddo gael ei osod / diweddaru

__utmz

Google Analytics

Mae’r cwci perfformiad yn storio o ble y daw defnyddiwr gwasanaeth (ee. Chwilotwr, chwilio am eiriau allweddol, dolen).

6 mis wedi iddo gael ei osod / diweddaru

_ga and _gid

Google Analytics

Yn cael ei ddefnyddio er mwyn gwahaniaethu rhwng defnyddwyr gwefannau mewn Google Analytics.

2 flynedd a 2 awr

_gat_UA-XXXXXXXX-X (where the Xs are replaced by the Google Analytics ID number)

Google Analytics

Yn cael ei ddefnyddio er mwyn cymedroli galwadau i wasanaeth Google Analytics.

1 minute

__unam

Share this

Yn cael ei osod fel rhan o’r gwasanaeth ShareThis a’n monitro’r gweithgareddau
"click-stream", e.e. y tudalennau gwe y mae’r unigolyn wedi edrych arnynt, mynd o dudalen i dudalen, amser sydd yn cael ei dreulio ar un dudalen ayyb. Mae’r gwasanaeth ShareThis ond yn adnabod defnyddiwr os ydynt wedi cofrestru ar wahân gyda ShareThis ar gyfer cyfrif ShareThis ac wedi rhoi caniatâd iddynt. Mae’n gwirio pa mor hir ydych yn aros ar safle: pryd mae’r ymweliad yn dechrau a’n gorffen. Nid yw’n cynnwys unrhyw wybodaeth bersonol ac mae’n cael ei ddefnyddio at ddibenion dadansoddi yn unig.

14 munud

cc_cookie_accept

Website

Yn storio p’un ai yw’r defnyddiwr wedi derbyn y neges cwci ai peidio.

365 diwrnod

ASP.NET_SessionId

Website

Yn cael ei ddefnyddio er mwyn dilysu sesiwn defnyddiwr ar ôl iddo fewngofnodi. Yn cau pan fyddwch yn gadael y porwr.

Diwedd y sesiwn

ARRAffinity

Website

Yn dweud wrth ein seilwaith pa weinydd ddylai ddelio gyda’r cais.

Diwedd y sesiwn

MemberLoggedIn

Website

Fflag ddeuol sydd yn nodi p’un ai yw defnyddiwr wedi mewngofnodi ai peidio.

Diwedd y sesiwn

ai_session and ai_user

Website

Yn dilyn defnyddwyr wrth iddynt ddefnyddio’r wefan, yn bennaf er mwyn asesu sut y mae’r seilwaith yn perfformio.

1 diwrnod

DisplayName

Website

Yn cadw cofnod o’r hyn y mae rhoddwr yn dymuno er mwyn dangos ei enw yn ystod Debyd Uniongyrchol.

Diwedd y sesiwn

IDE,  DSID,

_ct_rmm

Doubleclick.net

Mae’r cwcis yma yn cael eu rheoli gan DoubleClick, llwyfan hysbysebu yr ydym yn defnyddio er mwyn arddangos hysbysebion. Maent yn helpu ni adnabod pa bobl sydd yn ymweld â’n gwefan ac wedi gweld neu glicio ar un o’n hysbysebion.

2 flynedd wedi iddo gael ei osod / diweddaru

__cfduid

CloudFlare

IYn adnabod cleientiaid sydd y tu nol i gyfeiriad IP a rennir ac yn gosod mesurau diogelwch yn ôl pob un cleient

365 diwrnod

Cwcis wedi eu gosod gan drydydd partï

Os ydych yn mynd ar dudalen ar ein gwefan sydd yn cynnwys deunydd mewnol, efallai y byddwch yn derbyn cwcis o’r gwefannau yma. Er enghraifft, drwy glicio ar fideos YouTube neu drwy wasgu’r botymau ‘share’ sydd yn caniatáu i ddefnyddwyr i rannu cynnwys yn hawdd drwy gyfrwng rhwydweithiau poblogaidd megis Facebook a Twitter. Efallai y bydd y safleoedd yma yn gosod cwci pan fyddwch yn defnyddio eu gwasanaeth.

Nid ydym yn rheoli’r cwcis yma ond rydym yn awgrymu eich bod yn gwirio gwefan y trydydd parti am fwy o wybodaeth am eu cwcis a sut i’w rheoli.