Nid ydym yn casglu neu’n gofyn yn fwriadol am wybodaeth bersonol gan unrhyw un sydd yn 16 mlwydd oed neu’n iau, neu’n caniatáu i’r fath bobl i rannu eu gwybodaeth bersonol gyda ni heb ganiatâd y rhiant neu’r gwarcheidwad. Os ydych yn 16 mlwydd oed neu’n iau, yna mae angen i chi sicrhau caniatâd eich rhiant neu’ch gwarchediwad cyn defnyddio’r wefan hon.

Os ydym yn credu ein bod yn dal data am unrhyw berson sydd yn 16 mlwydd oed neu’n iau heb ganiatâd rhiant neu warcheidwad, byddwn yn dileu’r data yma.

Os ydych yn credu ein bod yn dal gwybodaeth gan rywun neu am rywun sydd yn 16 mlwydd oed neu’n iau heb ganiatâd rhiant neu warcheidwad, e-bostiwch [email protected] neu ysgrifennwch at: Diogelu Data, Ambiwlans Awyr Cymru, Tŷ Elusen, Ffordd Angel, Llanelli Gate, Dafen. SA14 8LQ.