Rhan Amser: 22.5 awr yr wythnos

Cyflog: £8.37 yr awr

Dyddiad Cau: 16eg Medi 2019 

Cyfweliadau i'w ddal ar Medi'r 27ain 

Yn gweithio fel rhan o dîm arlwyo bach, byddwch yn helpu Rheolwyr y Caffi ac Arlwyo i baratoi bwyd, gofalu am hylendid a glendid y caffi a’r gegin, cynnal lefelau uchel o wasanaeth cwsmer, prosesu archebion yn gywrain a’n effeithiol, gweithio ar y til a’n sicrhau bod Rheoliadau Iechyd a Diogelwch yn cael eu dilyn drwy’r amser. Byddwch hefyd yn cefnogi’r tîm arlwyo i baratoi ar gyfer cynadleddau a’n darparu bwyd i fudiadau allanol. 

Fel rhan o’r rôl, bydd rhaid gweithio ar y penwythnos, Gŵyl y Banc a gyda’r hwyr.  

Lawrlwythwch ein ffurflen gais

  • Lawrlwythwch a darllenwch y disgrifiad swydd llawn.
  • Lawrlwythwch a chwblhewch ein ffurflen cais.
  • Danfonwch ceisiadau ac ymholiadau i ein tîm AD (manylion ar ben y tudalen yma).

Lawrlwythwch swydd disgrifiad llawn