Er mwyn gwirfoddoli gyda ni, rhaid eich bod yn 18 oed o leiaf.