Mae Mawrth y 1af yn ddiwrnod arbennig I ni.. Rydym yn dathlu ein pen-blwydd yn 20 oed. I ddathlu'r garreg filltir hon, rydym wedi creu digwyddiad codi arian arbennig, sef Fy20.

 

Ar gyfer Fy20, gallwch ddewis unrhyw her, tasg neu weithgaredd y mynnoch yn ymwneud â'r rhif 20 a'i gwblhau yn ystod mis Mawrth. P'un a ydych am gerdded 20 milltir yn ystod y mis, dysgu 20 o ymadroddion Cymraeg newydd neu gwblhau 20 munud o arddio bob dydd – mae rhywbeth at ddant pawb.

Ermwyn cael mwy  o wybodaeth am y digwyddiad clicwich yma.

Os gwelwch yn dda darllenwch ein Fy20 – Cytundeb.